ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ


ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ

ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ

ਕ੍ਰਸਟ - ਮੈਂਟਲ - ਕੋਰ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ructureਾਂਚਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੈਕਟੌਨਿਕ ਫੀਚਰਸ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ructureਾਂਚਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੈੱਕਟੋਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ

ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ

ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ructureਾਂਚਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੇਕਟੋਨੀਕ ਫੀਚਰਸ ਮੈਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮ ਪਲੇਟ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮ ਫਾਲਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ

ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ

ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ructureਾਂਚਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੈਕਟੋਨੀਕ ਫੀਚਰਸ ਮੈਪ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਕੰਵਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਭਰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨੀਕਸ

ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ

ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ructureਾਂਚਾ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੈਕਟੌਨਿਕ ਫੀਚਰ ਮੈਪ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲਿਥੋਸਪੈਰਿਕ ਪਲੇਟ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰ ਭੂਚਾਲ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸਟਲ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ